Yapılandırmada KDV fırsatı

Geriye dönük olarak 5 yıllık süre için vergi artırımına giden mükellefler hakkında başlatılmış incelemeleri ortadan kaldıran yapılandırma kanunu, vergi türlerine göre artırım uygulamalarını ayrıntılı şekilde içeriyor. Sistem Global Danışmanlık Yönetici Ortağı Yeminli Mali Müşavir Necmi Ulus ve vergi ekibinin desteğiyle hazırladığımız dizinin bu bölümünde katma değer vergisi (KDV) artırımına ilişkin düzenlemeleri ayrıntılı şekilde ele alacağız.

Yapılan düzenlemede katma değer vergisi mükelleflerinin, artırıma esas alınan ilgili yılın vergilendirme dönemlerinin tamamı için artırımda bulunmaları zorunlu tutuldu. Bu çerçevede ödenen katma değer vergisi, gider veya maliyet unsuru olamayacağı gibi katma değer vergilerinden indirilmeyecek. Yine herhangi bir şekilde iade konusu yapılamayacak.

Katma değer vergisi mükelleflerinin her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri 1 No.lu KDV beyannamelerinde (ihtirazi kayıtla verilenler dahil) yer alan hesaplanan katma değer vergisinin yıllık toplamı üzerinden aşağıda belirtilen oranlarda katma değer vergisini artırmaları halinde ilgili dönemlere ilişkin katma değer vergisi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacak.

Eksik beyanname

Artırıma ilişkin yılda verilmesi gereken 1 No.lu KDV beyannamelerinin bir kısmını veya tamamını vermemiş olan mükellefler için şöyle bir yola gidilecek:

– En az üç döneme ait KDV beyannamesinin vermiş olanlar için ilgili yıla ait dönemlerden verilmiş olan beyannamelerdeki hesaplanan katma değer vergisi tutarlarının ortalaması bir yıla iblağ edilecek. Bu şekilde artırıma esas olmak üzere yıllık hesaplanan katma değer vergisi tutarı bulunmuş olacak. Bu tutar üzerinden artırım yapılacak.

– Hiç beyanname vermemiş veya bir ya da iki döneme ilişkin beyanname vermiş olanlar, ilgili yıl için gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunulmuş olması şartıyla artırılan matrah üzerinden yüzde 18 oranında katma değer vergisi artırımında bulunmak suretiyle KDV düzenlemesinden yararlanabilecek.

– Takvim yılının bütün dönemlerinde hesaplanan katma değer vergisi bulunmayanlar da ilgili yıl için gelir veya kurumlar vergisi matrah artırımında bulunulmuş olması şartıyla artırılan matrah üzerinden yüzde 18 oranında katma değer vergisi artırımında bulunmak suretiyle KDV düzenlemesinden yararlanabilecek. Bu kapsama giren mükellefler, gelir veya kurumlar vergisi için matrah artırımında bulunmamaları halinde KDV artırım düzenlemesinden yararlanamayacaklar.

YARIN: Gelir ve kurumlar vergisi stopaj artırımı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir