Türk mitolojisinde deniz ne anlama geliyor?

Bir okyanus ile bağı olan ve büyük bir alanı kaplayan ve genellikle tuzlu olan su birikintisine deniz denir. Denize Teniz, Teñiz, Deñiz, Teňgiz, Tengiz, Deňgiz e denir.

Terim genellikle okyanus terimi yerine de kullanılır. Türk ve Altay mitolojisinde yer alan söylencesel denizler şöyledir.

Türk, Anadolu ve Altay mitolojisinde sonsuz okyanustur. Değişik Türk dillerinde Aktengiz, Ağdingiz, Ağtines olarak da söylenir. Surtengis veya Suratines sözcükleri de eşanlamlı olarak kullanılır.

Dünyanın sonunda yer alan veya çevreleyen diğer deniz ise Gökdeniz’dir. Ak Deniz’in ve Gökdeniz’in de ötesinde Oddeniz (ateş denizi) vardır. Akdeniz ve Gökdeniz mantığına uygun olarak, gökte Altınkazık’ın (Demirkazık’ın) etrafında dönen Akboz At ve Gökboz At vardır, yine aynı mantıkla Cengiz Han ölmeden önce ülkeyi oğulları arasında Ak Orda ve Gök Orda olarak ikiye bölmüştür.

Türk ve Altay mitolojisinde Ateş Denizi. Odtengiz veya Odtalay (Ateş Okyanusu) olarak da bilinir. Dünyanın çevresinde yer alan Akdeniz’in ötesinde yer alır. Ateşten bir deniz şeklindedir. Ateş ırmakları buraya dökülür. İlginç bir biçimde yeraltındaki Mağma Katmanını anımsatır

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir